Парадак ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, якія выконваюцца дзяржаўнай установай «Галоўнае ўпраўленне па абслугоўванні дыпламатычнага корпуса і афіцыйных дэлегацый «Дыпсэрвіс»па заявах грамадзян
(у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. №200)

Прыняцце рашэння

№ п.п.

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры

1

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў


289 71 79/

заяву;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк, маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаялі на такім уліку; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права; звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бестэрмінова

 

2

аб падзеле (аб'яднанні) чарзе на жыллё, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'i

/
289 71 79/

заяву;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобы ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) стаяць на такім уліку; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права; звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

3

аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў


289 71 79/

заяву;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобы ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

4

аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

/
289 71 79/

заяву;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобы ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, – у выпадку наяўнасці такога права

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

5

аб прадастаўленні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду

/
289 71 79/

заяву;
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

6

пра ўключэнне ў склад арганізацыі забудоўшчыкаў, які фарміруецца з ліку грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў
/
289 71 79/

заяву;
пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобы ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

Выдача даведкі (выпіскі)

№ п.п.

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры

1

аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

/
289 71 79/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

2

аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і

/
289 71 79/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

3

аб месцы работы і займаемай пасадзе

 289 71 74/

Ластаўка Юлiя Сяргееўна

289 71 73/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

4

аб перыядзе работы

/

 289 71 74/

Ластаўка Юлiя Сяргееўна

289 71 73/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

5

аб памеры заработнай платы

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

6

аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па дагляданні дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

7

аб утрыманні аліментаў і іх памеры

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

8

аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

/ Прафсаюз/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

9

оаб знаходжанні ў водпуску па дагляданні дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

 289 71 74/

Ластаўка Юлiя Сяргееўна

289 71 73/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

10

аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

11

аб месцы жыхарства і складзе сям'і


289 71 79/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, - у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

у дзень звароту

6 месяцаў

12

аб месцы жыхарства

/
289 71 79/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

13

аб апошнім месцы жыхарства спадчынадаўцы і складзе яго сям'і на дзень смерці

/
289 71 79/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу спадчынніка

у дзень звароту

бестэрмінова

14

выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

 289 71 74/

Ластаўка Юлiя Сяргееўна

289 71 73/

 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Прызначэнне дапамогі

№ п.п.

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры

1

па цяжарнасці і родах

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасцi)

нне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогі

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

2

у сувязі з нараджэннем дзіцяці

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

заяву;
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей);
ккопія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавiлi) дзяцей;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

3

жжанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

ззаяву;
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

4

па дагляданні дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

заяву;
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання);
копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі);
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў;
даведка аб выхадзе на работу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па дагляданні дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па дагляданні дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцяцем узросту 3 гадоў

5

на дзяцей старэйшых за 3 гады

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

заяву;
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў);
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў;
копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, – на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі;
даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да кантынгенту, якія прыходзяць, – на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзiцяцi;
звесткi аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту;
пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры;
даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы;
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

110 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцяцем 16-, 18-гадовага ўзросту

6

па дагляданні за хворым дзіцяцем ва ўзросце да 14 гадоў

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

лісток непрацаздольнасці

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

7

па дагляданні дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе дагляданне дзіцяці

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

лісток непрацаздольнасці

нне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

8

па дагляданні дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Выплата

№ п.п.

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры

1

дапамога (матэрыяльная дапамога) на пахаванне

/ Касьянiк Марына Эдуардаўна
289 71 15
/
289 71 16/

заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага);
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка;
даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь;
пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова